Byg Garanti er en del af Dansk Byggeri.

Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er dækket af Byg Garanti.

VILKÅR FOR BYG GARANTI

  • Koster ikke ekstra
  • Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig
  • Er din garanti for, at fejl eller mangler udbedres hurtigst muligt
  • Dækker synlige mangler i op til 3 år og skjulte mangler i op til 10 år
  • Dækker op til 100.000 kr. inkl. moms
  • Byg Garanti dækker den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren
  • Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering
  • Følgeskader, indirekte tab eller fejl ved materialer er ikke dækket
  • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
  • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms

Det er BYG, der står bag BYG Garantiordningen. Det betyder at du får udbedret fejl der måtte opstå i forbindelse med arbejdet udført af et BYG-medlem – også hvis din BYG-håndværker lukker eller sælger sin forretning.

 

Lyng Byg ApS er medlem af Dansk Byggeri.

 

Byg_Garanti_rgbDB_rgb_medlem-af